Lampiran Saiz
. Borang Panduan Permohonan Mendapatkan Data-Data Teknikal Daripada Agensi Seperti Pengurusan Air Pahang Berhad, Suruhanjaya Komun 132.7 KB
. Borang Senarai Semak Bagi Permohonan Serentak Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan (124A) Online 153.88 KB
. Borang A: Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1998 { Kaedah 2 (1) } 79.12 KB
. Borang WSIA PDC 1 (Indah Water KonsortiumSdn Bhd) 73.57 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Online 492.67 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Membuat Perubahan Yang Matan Dalam Penggunaan Bangunan 91.45 KB
. Borang A: Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1998 { Kaedah 2 (1) } 58.18 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan Online 101.37 KB
. Borang A : Undang-Undang Kecil PBT ( INF:B, INF : C Dan INF : 2 ) 1019.07 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan Online 64.01 KB
. Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Secara Online 51.77 KB
. Borang Senarai Semak Pelan Arkitektural Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 291.92 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Utiliti Terperinci 88.05 KB
. Borang Senarai Semak Pelan Mekanikal Dan Elektrikal Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia 675.38 KB
. Borang Senarai Semak (WSIA/PDC 2) Indah Water Konsortium 73.57 KB
. Borang Senarai Semak SWA-LR Indah Water Konsortium 422.64 KB
. Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap Online 88.09 KB
. Senarai Semak Permohonan Nama Taman Dan Nama Jalan 66.1 KB
. Borang Senarai Semak Pengemukaan Notifikasi Mula Kerja Di Tapak 936.92 KB
. Borang B : Notis Menyambung / Memulakan Kerja Tanah { Seksyen 70A Subseksyen 17(a) Akta 133 Jalan, Parit Dan Bangunan } 24.14 KB
. Borang B : Notis Menyambung / Memulakan Kerja Tanah { Seksyen 70A Subseksyen 17(a) Akta 133 Jalan, Parit Dan Bangunan } 188.46 KB
. Borang A : Jadual Kedua UKBS 1984 ( PB3 ) 95.58 KB
. Form WSIA/PDC 6 : Notice Of Comencement Of Sewerage Work/Septic Tank Works ( Water Services Industry Act 2006 ) / Planning Desig 41.91 KB
. Borang Senarai Semak JKJ 103, Borang JKJ 103: 1/2 dan JKJ 103: 2/2( Notis Masuk Tapak ) Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerj 171.86 KB
. Borang Senarai Semak Pemeriksaan Interim 218.5 KB
. Borang Pemeriksaan Interim Untuk Semua Agensi Teknikal 192.82 KB
. Borang Pemeriksaan Bahan Di Tapak, UjianTekanan, Kebocoran Dan Perakuan Penyahjangkitan Pengurusan Bekalan Air Pahang Berhad 225.8 KB
. Borang JKJ 105 : 1/2 Dan JKJ : 2/2 Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja( DOSH ) 129.58 KB
. Borang WSIA PDC 7 Indah Water Konsortium 44.57 KB
. Borang Senarai Semak CCC Jabatan Kerja Raya 84.17 KB
. Borang Senarai Semak Pemeriksaan Akhir 919.38 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia 164.05 KB
. Borang Pemeriksaan Akhir 1 Dan 2 Untuk Semua Agensi Teknikal 235.4 KB
. Borang Serah Milik, Serahan Sistem Retikulasi Air, Perakuan Pematuhan Dan Semakan Digital Lukisan Terbina Pengurusan Bekalan Air 301.9 KB
. Borang Serah Milik, Serahan Sistem Retikulasi Air, Perakuan Pematuhan Dan Semakan Digital Lukisan Terbina Pengurusan Bekalan Air 298.35 KB
. Borang SWC – LR Beserta Borang Perakuan Dan Pematuhan Penyiapan Indah Water Konsortium 261.75 KB
. Panduan Pengemukaan Deposit CCC Melalui Bahagian Pusat Setempat 198.27 KB
. Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Online 90.58 KB
. Borang Komposit Pelan Bangunan PBK : 1 161.83 KB
. Cop Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap, Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan, Pelan Lampu Jalan, Pelan Bangunan, Pel 1.41 MB
. Borang Senarai Semak Penyerahan Balik dan Pemberi Milikan Semula (204D) Online 307.77 KB

 3,273 total views