Dasar Keselamatan ICT Majlis Bandaraya Kuantan

Majlis Bandaraya Kuantan merupakan nadi pertumbuhan di Pantai Timur. Seiring dengan pembangunan dan pertumbuhan ini peranan MBK untuk mempermudahkan dan mempercepatkan proses pembangunan ini akan terlaksanan melalui penggunaan ICT. Serentak dengan itu, Dasar ICT ini akan menjadi panduan bagi membantu dan membimbing para pegawai dan kakitangan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas serta program yang melibatkan ICT.

Selaras dengan peranan tersebut MBK telah melaksanakan projek pengkomputerannya bagi memastikan penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan pantas dan berkesan. Berdasarkan kepentingan di atas, pengurusan MBK telah mengeluarkan dokumen ini bagi memastikan objektif pengkomputeran ini tercapai. Dokumen ini mengandungi beberapa pernyataan dasar mengikut aspek-aspek penting dalam melindungi aset ICT di MBK. Ia menerangkan peraturan yang perlu dipatuhi oleh mereka yang mencapai teknologi maklumat dan data di MBK.

Tujuan utama dokumen ini ialah untuk memaklumkan kepada personel MBK tentang tanggungjawab dan peranan dalam melindungi aset-aset ICT.