GARIS PANDUAN

Senarai Panduan yang digunakan oleh Majlis Bandaraya Kuantan:

 1. Garis Panduan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

 2. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.

 3. Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor.

 4. Panduan dan Tatacara Perolehan 1995.

 5. Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.

 6. Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.

 7. Arahan Perbendaharaan.

 8. Kelulusan SIRIM.

 9. Arahan Perbendaharaan.

 10. Arahan Keselamatan.

 11. Arahan Perkhidmatan.

 12. Syarat – Syarat Lesen.

 13. Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.

 14. Garis panduan/Piawaian Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal.

 15. Garis panduan/Piawaian Perancangan Pembangunan Sejagat.

 16. Garis panduan/Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian.

 17. Garis panduan/Piawaian Perancangan Perumahan Pekerja Kilang.