Dato Razihan 214x300

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Dalam usaha kita untuk menjadikan Bandaraya Kuantan sebagai bandaraya pelancongan yang selamat, lestari dan berdayahuni, Majlis Bandaraya Kuantan (MBK) kini turut memfokuskan aspek kebersihan dan persekitaran yang kondusif. Kini tibalah masanya untuk kita semua mengembalikan kegemilangan itu dengan bersatu hati dan saling bekerjasama bagi memastikan tahap kebersihan bandaraya Kuantan berada dikedudukan yang teratas di Malaysia dan rantau ini.

Dalam menyediakan perkhidmatan perbandaran, perancangan pembangunan dan infrastruktur yang cekap, berkesan dan responsif kepada kehendak komuniti Kuantan, tumpuan turut diberikan dalam memastikan kelestarian alam sekitar, menjadi bandaraya rendah karbon dan bandar pintar berpaksikan rakyat selaras dengan agenda Sustainable Development Goal (SDG). Aktiviti berkonsepkan kitar semula, basmi aedes, mendaya golongan rentan dan miskin bandar telah dijayakan secara berterusan dengan sokongan komuniti dan pemilik premis secara inklusif.

Dalam era digital kini, lebih-lebih lagi di waktu negara sedang dilanda penularan Covid-19, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan salah satu aspek yang signifikan dalam kehidupan seharian. Ia turut berkait rapat dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan terhadap pelanggannya terutama apabila pergerakan dan perjumpaan secara bersemuka dihadkan.

Sehubungan itu, bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan, MBK mengaplikasikan laman web rasmi sebagai medium komunikasi antara MBK dan pelanggan kami secara atas talian.

MBK turut mengadaptasi trend Revolusi ICT yang mana pelbagai saluran telah disediakan untuk membantu pelanggan menyelesaikan urusan tanpa perlu hadir ke pejabat seperti OSC Online,  i-Tegur, Aduan SISPAA, e-Saman, e-Iklan, i-Clean, Permit COD dan sebagainya.

Saya berharap dengan kemudahan yang telah disediakan ini mampu memudahkan urusan harian warga Kuantan dalam menjadikan Kuantan sebuah Bandaraya bertaraf global.

Akhir kata, saya merakamkan ucapan terima kasih kerana mengunjungi dan memanfaatkan laman web ini sebagai wadah mendapatkan informasi dan perkhidmatan. Segala cadangan atau komen yang diberikan diharap dapat membantu MBK dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga Kuantan.

Sekian, terima kasih.

YH. DATO’ RAZIHAN BIN ADZHARUDDIN, DIMP., AAP.

Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan