Cukai Taksiran Am

Maklumat Am

Cukai Taksiran Am ialah cukai yang dikenakan keatas pegangan berkadar seperti :

  • Bangunan Kediaman
  • Bangunan Perniagaan (Kedai, Kompleks Perniagaan, Pejabat, Hotel, Bengkel, Stesen Minyak dan Panggung Wayang)
  • Bangunan Perindustrian (Kilang, Gudang, Loji, Depo dan Pencawang)
  • Tanah Kosong (Bangunan, Pertanian, Perindustrian dan Perniagaan yang terletak di dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuantan.
Tempoh Bayaran

Cukai Taksiran dibayar 2 kali setahun iaitu :-

  • 1/2 tahun pertama – 1hb Januari hingga 28hb Februari setiap tahun
  • 1/2 tahun kedua – 1hb Julai hingga 31hb Ogos setiap tahun
Tindakan Jika Tidak Menjelaskan Bayaran dalam Tempoh

Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, anda akan dikenakan tindakan-tindakan seperti :-

  • Notis Borang E akan dikeluarkan kepada anda. Anda akan dikehendaki menjelaskan bayaran dalam masa 15 hari daripada tarikh notis. Denda/bayaran lewat dikenakan kepada baki terakhir tunggakan – Seksyen 147 (I) Akta Kerajaan Tempatan 1976.

halaman: 1 2 3 4