UNDANG-UNDANG KECIL

 Bil Nama Undang-Undang Kecil Bil. Warta Tarikh Warta
1 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPK) 1980 Phg.P.U.4 27/11/1980
2 Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MPK)1982 Phg.P.U.4 24/06/1982
3 Kaedah-Kaedah (Pindaan) Rumah-Rumah Tumpangan (MPK) 1983 No.246 01/04/1983
4 Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan (MPK) 1983 No.300 12/05/1983
5 Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian ( MPK ) 1983 Phg.P.U.2 26/05/1983
6 Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makanan (MPK) 1983 Phg.P.U.4 26/05/1983
7 Undang-Undang Kecil Iklan ( MPK ) 1983 Phg.P.U.8 07/07/1683
8 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan Parit dan Bangunan (MPK) 1983 Phg.P.U.17 01/02/1984
9 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MPK) 1984 Phg.P.U.44 08/08/1984
10 Peraturan-Peraturan Makanan 1985 P.U (A) 437 26/09/1985
11 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK) 1985 Phg.P.U.10 21/11/1984
12 Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) MPK 1985 Phg.P.U.7 24/04/1986
13 Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 1990 Phg.P.U.15 20/12/1990
14 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 1992 Phg.P.U.13 22/08/1992
15 Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPK) 1992 Phg.P.U.15 02/07/1992
16 Undang-Undang Kecil KerjaTanah (MPK) 1994 Phg.P.U.4 04/06/1992
17 Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 1993 Phg.P.U.13 25/11/1993
18 Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPK) 1994 Phg.P.U.1 03/02/1994
19 Kaedah-Kaedah Hiburan 1996 Phg.P.U.34 26/12/1994
 20 Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) 1998 Phg.P.U.8  04/09/1998
21 Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996 Phg.P.U.4 11/04/1996
(Pindaan) 2000 Phg.P.U.75 08/06/2000
(Pindaan) 2007 Phg.P.U.14 19/07/2007
22 Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kuantan (Kelakuan dan Tatatertib) 2002 Phg.P.U.15 06/03/2002
23 Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MPK) 2005 Phg.P.U.26 24/11/2005
24 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut, Pendandan Rambut dan Salun Kecantikan (MPK) 2006 Phg.P.U.13 03/08/2006
25 Undang-Undang Kecil Stor kayu dan Kerja Kayu (MPK) 2006 Phg.P.U.4 18/01/2006
26 Undang-Undang Kecil Taman (MPK) 2006 Phg.P.U.8 26/04/2006
27 Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPK) 2006 Phg.P.U.7 22/06/2006
28 Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MPK) 1983 Phg.P.U.7 15/06/1983
(Pindaan) 2007 Phg.P.U.16 30/08/2007
29 Undang-Undang Kecil Pasar Borong (MPK) 2007  Phg.P.U.26 08/11/2007
30 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPK) 2009  Phg.P.U.3 26/05/1983