ENAKMEN
  • Enakmen Rumah Tumpangan (Bab 14)
    • Undang-undang ini dikuatkuasakan bagi melesen rumah tumpangan selain mengawal aktiviti serta kebersihan rumah tumpangan di Negeri Pahang.

 

  • Enakmen Lembu/Kerbau Merayau 1996
    • Undang-undang ini digunapakai oleh PBT bagi mengawal haiwan ternakan seperti lembu, kerbau dan kembing daripada berkeliaran di jalan-jalan dan tempat awam yang boleh membahayakan orang ramai.Undang-undang ini menekankan dua aspek utama iaitu tanggungjawab tuanpunya haiwan ternakan serta penguatkuasaan.

 

  • Enakmen Hiburan 1993
    • Undang-undang ini digubal bagi tujuan melesen serta mengawal aktiviti hiburan di seluruh Negeri Pahang. PBT dan pihak polis bertindak sebagai penguatkuasa enakmen ini . Antara kuasa yang diberikan kepada PBT di bawah enakmen ini ialah melesenkan aktiviti hiburan, menjalankan siasatan, mengkompaun kesalahan serta menjalankan pendakwaan di Mahkamah.