FAQ Bahagian Bangunan

Soalan 1 :-

 • Peranan dan Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Bangunan, Jabatan Senibina?

Jawapan :-

 1. Memproses permohonan kelulusan Pelan Bangunan dalam tempoh 29 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima dari Bahagian Pusat Setempat (OSC).
 2. Memproses permohonan kelulusan Pelan Bangunan Sementara dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 3. Memproses permohonan kelulusan Pelan Tambahan dan Pindaan dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 4. Memproses permohonan kelulusan Pelan Pembinaan Tanpa Kelulusan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap di terima.
 5. Memproses permohonan kelulusan Pelan Bangunan bagi kediaman kurang dari 4 unit di atas Lot Bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 6. Memproses permohonan kelulusan Pelan Bangunan bagi kediaman di atas Lot Pertanian dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 7. Memproses permohonan kelulusan Pelan Pindaan Mudah Perniagaan dan Industri dalam tempoh 14 Hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 8. Memproses permohonan kelulusan Pelan Setara bagi Rumah Mampu Milik dan Kos Sederhana Rendah dalam tempoh 24 jam dari waktu permohonan lengkap diterima.
 9. Memproses permohonan kelulusan Pelan Setara Papan Iklan Perumahan dalam tempoh 1 hari dari waktu permohonan lengkap diterima.
 10. Memproses permohonan kelulusan Pelan Lakar bagi Lesen Perniagaan dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 11. Memantau proses permohonan kelulusan Pelan Serta Merta bagi rumah kediaman dalam tempoh 1 hari dari waktu permohonan lengkap diterima.
 12. Memproses permohonanan kelulusan pelan Struktur Papan Iklan Luar Premis dan Struktur papan Iklan pada Fasad Bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh maklumat lengkap diterima.
 13. Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Telekomunikasi dan Pemancar Mikro Di Atas Bangunan dalam tempoh 29 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 14. Memproses permohonan Kelulusan Pelan Pindaan sebelum CCC dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 15. Memproses permohonan Kelulusan Pelan Pindaan sebelum CPC dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 16. Memproses permohonan pembaharuan permit tahunan (struktur / bangunan sementara) dalam tempoh 45 minit dari waktu permohonan lengkap diterima.
 17. Mengeluarkan laporan Pemeriksaan Akhir Perakuan dan Penyiapan (CCC) dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan di terima dari Bahagian OSC.
 18. Mengadakan rondaan berkala mengikut zon untuk pengeluaran  notis  kepada  pembinaan  /  aktiviti pembinaan yang tidak mematuhi syarat bangunan.
 19. Menjalankan siasatan tapak dan memberi ulasan/ laporan kepada aduan awam yang di terima dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 20. Menyiasat kan menyediakan Kertas Siasatan bagi kes- kes Pembinaan Tanpa Kelulusan dan penyelarasan di buat dengan Bahagian Undang-undang berkaitan tindakan mahkamah.
 21. Melaksanakan operasi meroboh bangunan bersama agensi dalaman dan luaran.

 

Soalan 2 :-

 •  Dalam melaksanakan fungsinya, apakah undang-undang terlibat ?

Jawapan :-

 1. Kanun Tanah Negara
 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 4. Akta Hak Milik Strata 1985 (Akta 318)
 5. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pahang) 1996
 6. Undang-Undang Kecil Iklan (MBK) 2022

 

Soalan 3 :-

 • Dalam membangunkan Bandar Raya Kuantan, adakah MBK mempunyai perancangan strategik?

 Jawapan :-

 1. Pelan Strategik MBK 2021-2025
 2. Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035
 3. Pelan Induk Daya Saing Kuantan
 4. New Urban Agenda
 5. UN Sustainable Development Goals 2030

 

Soalan 4 :-

 • Apa perkhidmatan atas talian yang ditawarkan Bahagian Bangunan untuk memudahkan orang ramai ?

Jawapan :-

 1. SISPAA Complain – Daftar aduan, semakan aduan dan maklumbalas aduan
 2. Muat Turun Borang, Laman Web Rasmi MBK – Untuk membantu orang awam mendapatkan maklumat tanpa perlu hadir ke Bahagian Bangunan.
  • Senarai Borang mengikut kategori jenis permohonan
  • Senarai Perunding Arkitek / Pelukis Pelan Berdaftar

 

Soalan 5 :-

 • Bolehkah sekiranya saya membuat pembinaan tanpa mendapatkan kelulusan daripada PBT terlebih dahulu?

 Jawapan :-

Seksyen 70 (1) , Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) – Menyatakan bahawa tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT). Semua pembinaan bangunan atau tambahan/ubahsuai yang tidak mendapat kebenaran pihak PBT terlebih dahulu atau pembinaan yang tidak mengikut pelan yang telah diluluskan adalah bertentangan dengan seksyen 70 (Akta 133).

 

Soalan 6 :-

 • Sekiranya saya ingin membuat ubahsuai kediaman apakah yang perlu saya lakukan?

 Jawapan :-

Pihak pemilik perlu melantik perunding bagi mengemukakan permohonan kelulusan bangunan sebelum menjalankan apa-apa aktiviti pembinaan selaras dengan seksyen 70 (1), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) – Menyatakan bahawa tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. Semua pembinaan bangunan atau tambahan/ubahsuai yang tidak mendapat kebenaran pihak PBT terlebih dahulu atau pembinaan yang tidak mengikut pelan yang telah diluluskan adalah bertentangan dengan seksyen yang dinyatakan.

 

Soalan 7 :-

 • Adakah kaedah permohonan yang perlu dibuat?

Jawapan :-

Bagi Permohonan Pelan Bangunan Baru bagi Skim Perumahan, Perniagaan/ Komersil, Institusi dan Perindustrian hendaklah dibuat secara atas talian melalui sistem OSC 3.0 Plus Online sebelum salinan hardcopy dapat dikemukakan ke kaunter Seksyen Pusat Setempat Bagi permohonan Tambahan dan Pindaan serta lain-lain permohonan selain daripada yang dinyatakan di atas hendaklah dibuat terus ke Bahagian Bangunan, Jabatan Senibina.

 

Soalan 8 :-

 • Apakah senarai semak dan jenis dokumen yang perlu saya sediakan untuk membuat submission?

 Jawapan :-

Dokumen yang perlu disediakan boleh dirujuk berdasarkan senarai semak melalui borang permohonan yang boleh dimuat turun melalui laman web rasmi MBK.

 

Soalan 9 :-

 • Berapakan bayaran yang dikenakan bagi setiap permohonan?

 Jawapan :-

Bayaran fi dikenakan bagi setiap permohonan bergantung kepada keluasan ruang dan tertakluk kepada Jadual Pertama Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pahang) 1996.

 

Soalan 10 :-

 • Bagaimanakah kaedah pembayaran bil proses pelan bangunan?

Jawapan :- 

Bayaran Bil proses boleh dibayar dengan kaedah bayaran tunai atau cek. Pembayaran melalui cek hendaklah dibuat di atas nama Majlis Bandaraya Kuantan.

halaman: 1 2 3