Lain-Lain Pemakluman Berkaitan OSC MBK

  1. Keputusan Cadangan Koridor Utiliti Negeri (KUP) Sebagai Ahli Turut Hadir Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Pahang
  2. Keperluan Baharu Bagi Pembinaan Pencawang Elektrik Dan ‘Compact Sub’ Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Kuantan – Penyelarasan Semula Keputusan Terdahulu
  3. Pekeliling Jabatan Perancangan Pembangunan Bil. 1/2021 – Pemasangan Struktur Papan Tanda Cukai Taksiran Bagi Kawasan Pembangunan Baru Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Kuantan

 2,315 total views