Permohonan Lesen Anjing

  1. 1 salinan kad pengenaan pemohon (depan / belakang)
  2. Kadar harga lesen anjing bagi 1 tahun sahaja (lesen baru / memperbaharui) adalah RM30.00 seekor
  3. Bilangan anjing yang boleh dilesenkan bagi satu-satu premis adalah :-
    • Kurang 1000 meter persegi = 1 – 2 ekor
    • Lebih 1000 meter persegi = 1 – 4 ekor
  4. Tiada lesen dikeluarkan bagi anjing-anjing yang disimpan lebih tinggi daripada tingkat bawah mana-mana bangunan.
  5. Pemohon perlu mengambil langkah-langkah kebersihan dan keselamatan pemeliharaan anjing agar tidak menimbulkan kacau ganggu.