UNDANG-UNDANG KECIL

 Bil Nama Undang-Undang Kecil Bil. Warta Tarikh Warta

1

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPK) 1980

Phg.P.U.4

27/11/1980

2

Undang-Undang Kecil Rumah Urut (MPK)1982

Phg.P.U.4

24/06/1982

3

Kaedah-Kaedah (Pindaan) Rumah-Rumah Tumpangan (MPK) 1983

No.246

01/04/1983

4

Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan (MPK) 1983

No.300

12/05/1983

5

Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian ( MPK ) 1983

Phg.P.U.2

26/05/1983

6

Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makanan (MPK) 1983

Phg.P.U.4

26/05/1983

7

Undang-Undang Kecil Iklan ( MPK ) 1983

Phg.P.U.8

07/07/1683

8

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan Parit dan Bangunan (MPK) 1983 Phg.P.U.17 01/02/1984

9

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MPK) 1984

Phg.P.U.44

08/08/1984

10

Peraturan-Peraturan Makanan 1985 P.U (A) 437 26/09/1985

11

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK) 1985

Phg.P.U.10

21/11/1984

12

Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) MPK 1985

Phg.P.U.7

24/04/1986

13

Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 1990

Phg.P.U.15

20/12/1990

14

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 1992

Phg.P.U.13

22/08/1992

15

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPK) 1992

Phg.P.U.15

02/07/1992

16

Undang-Undang Kecil KerjaTanah (MPK) 1994

Phg.P.U.4

04/06/1992

17

Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 1993

Phg.P.U.13

25/11/1993

18

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPK) 1994

Phg.P.U.1

03/02/1994

19

Kaedah-Kaedah Hiburan 1996

Phg.P.U.34

26/12/1994

 20

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (AM) 1998

Phg.P.U.8

 04/09/1998

21

Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996

Phg.P.U.4

11/04/1996

(Pindaan) 2000

Phg.P.U.75

08/06/2000

(Pindaan) 2007

Phg.P.U.14

19/07/2007

22

Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kuantan (Kelakuan dan Tatatertib) 2002 Phg.P.U.15 06/03/2002

23

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MPK) 2005 Phg.P.U.26 24/11/2005

24

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut, Pendandan Rambut dan Salun Kecantikan (MPK) 2006 Phg.P.U.13 03/08/2006

25

Undang-Undang Kecil Stor kayu dan Kerja Kayu (MPK) 2006

Phg.P.U.4

18/01/2006

26

Undang-Undang Kecil Taman (MPK) 2006

Phg.P.U.8

26/04/2006

27

Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPK) 2006

Phg.P.U.7

22/06/2006

28

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MPK) 1983

Phg.P.U.7

15/06/1983

(Pindaan) 2007

Phg.P.U.16

30/08/2007

29

Undang-Undang Kecil Pasar Borong (MPK) 2007

 Phg.P.U.26

08/11/2007

30

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPK) 2009

 Phg.P.U.3

26/05/1983

 

halaman: 1 2 3