PEJABAT DATUK BANDAR

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Bahagian Penguatkuasaan Dan Keselamatan
Bahagian Pentadbiran dan Latihan
JABATAN PERBENDAHARAAN
BAHAGIAN BELANJAWAN DAN PEROLEHAN
BAHAGIAN KEWANGAN DAN AKAUN
Bahagian Cukai Dan Hasil
JABATAN SENI BINA
Bahagian Bangunan
Bahagian Projek Khas
Bahagian Penguatkuasaan Bangunan
JABATAN KAWALAN PERNIAGAAN DAN PERHIDMATAN PERBANDARAN
Bahagian Pelesenan
Bahagian Penjaja
Bahagian Perkhidmatan Perbandaran Dan Kesihatan Persekitaran
Bahagian Pengurusan Bangunan
Bahagian Penyelenggaraan
Bahagian Pengurusan Harta dan Sewaan
Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB)
JABATAN PERANCANG BANDAR
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PENSWASTAAN
Bahagian rancangan Pemajuan
JABATAN KEJURUTERAAN
BAHAGIAN PROJEK DAN
REKABENTUK
BAHAGAIAN INFRASTRUKTUR
BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN KONTRAK
BAHAGAIAN JALAN DAN MARRIS
JABATAN KEMASYARAKATAN DAN PELANCONGAN
BAHAGIAN KOMUNITI DAN SUKAN
BAHAGAIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan