Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Diadakan bagi memudahkan orang ramai meletak kenderaan secara tersusun dan terancang.

Kupon Jam Letak Kereta Bergores

  • Dijual untuk dipamerkan mengikut jam atas kadar 65 sen sejam atau sebahagian daripadanya.

Kupon Harian

  • Dijual dan dipamerkan secara harian atas kenderaan dengan kadar RM 4.80 sehari.

Kupon Bulanan

  • Dijual dan dipamerkan secara bulanan atas kenderaan dengan kadar RM 79.50 sebulan.

Kupon Pakej (3 Bulan dan 1 tahun )

  • Dijual dan dipamerkan pada kenderaan mengikut tempoh pakej dengan kadar RM 207.00 untuk 3 bulan dan RM667.80 untuk setahun.

Sewa Petak Letak Kereta

  • Kemudahan ini hanya diberikan di tempat-tempat tertentu dan mengikut kategori perniagaan yang dijalankan. Kadar yang dikenakan adalah RM 136.00 (termasuk 6% cukai perkhidmatan) sepetak/sebulan. ( Klik Borang Permohonan Menjadi Ejen Disini)

Pusat Jualan Kupon

  • Kompleks Bandaraya Kuantan, Majlis Bandaraya Kuantan.
  • Semua Pondok Jualan Kupon Letak Kereta MBK ( Lihat Senarai Lokasi Pondok Disini )
  • Ejen-ejen Jualan Kupon Yang Dilantik ( Lihat Ejen Jualan Kupon Disini )

 

Sebarang Pertanyaan Bolehlah Dirujuk Kepada:-

Majlis Bandaraya Kuantan
Kompleks Bandaraya Kuantan
Jalan Tanah Putih
25100 Kuantan
Pahang Darul Makmur.

Telefon : 09 – 5121555 / 09 – 5121666
Fax : 09-5162431