opscukaitaksiran1
Bagi memastikan perkhidmatan seperti pembersihan, pembaikan jalan, penyenggaraan lampu jalan serta lain-lain perkhidmatan perbandaran dilaksanakan dengan baik oleh pihak MBK, adalah menjadi tanggungjawab bersama semua warga Kuantan untuk membayar cukai taksiran sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976.
Sehubungan itu pihak Majlis kini sedang menggiatkan usaha memberi kesedaran kepada warga kuantan berkenaan kepentingan menjelaskan cukai taksiran. Pendekatan ‘door to door’ dijalankan khusus bagi mengenalpasti warga kuantan yang masih belum membayar cukai taksiran dan membuat lawatan serta memberi khidmat nasihat dan penerangan.
Majoriti warga kuantan mempunyai kesedaran untuk membayar cukai taksiran ini namun masih ada segelintir yang bersikap mementingkan diri dan tidak adil kepada orang lain yang membayar cukai taksiran dengan tidak melaksanakan tanggungjawab ini.
Kepada warga Kuantan yang membayar cukai taksiran, syabas dan TAHNIAH diucapkan. Andalah warga yang cemerlang.
error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan