Di bawah Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976, setiap Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT) hendaklah menyediakan Senarai Nilaian bagi pegangan yang tidak dikecualikan daripada pembayaran kadar (cukai taksiran) dan ianya perlu disedikan setiap 5 tahun. Senarai Nilaian ini mengandungi lokasi dan perihal pegangan, nama pemunya atau penduduk, serta nilai pegangan itu. Oleh itu, bagi tujuan penyediaan senarai, nilai pegangan perlu ditaksirkan (dinilai) di bawah seksyen 140 akta yang sama dan pihak PBT boleh mengkehendaki pemunya atau penduduk memberi maklumat yang diperlukan (termasuklah mengisi borang penyata pemunya yang diedarkan).
Selain itu peruntukan undang-undang yang sama memperuntukkan kuasa bagi PBT atau pihak yang dilantik untuk memasuki dan memeriksa pegangan serta membuat kerja pengukuran. Atas keengganan memberi maklumat,memberi maklumat palsu atau menghalang PBT atau pihak yang dilantik menjalankan kerja nilaian boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan sekiranya disabitkan. Pihak Majlis menasihatkan orang ramai untuk memberi kerjasama penuh sepanjang tempoh kerja nilaian dibuat di lapangan.
error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan