opskwlnkacauganggupremis10
Satu operasi pemeriksaan ke atas premis-premis di sekitar kawasan perindustrian Semambu telah dijalankan bagi memantau dan mengawal sebarang bentuk kacau ganggu dan halangan kenderaan buruk serta barang buangan. Sebanyak 11 notis dikeluarkan di bawah seksyen 65 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dengan arahan memindahkan kenderaan yang rosak / buruk. Manakala 3 notis di bawah Seksyen 82 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah dikeluarkan. Semakan mendapati premis dibiarkan dalam keadaan kotor dan tidak diselenggara dengan baik.
3 kompaun dikeluarkan mengikut seksyen 74 Akta Kerajaan Tempatan iaitu kesalahan membiarkan premis dalam keadaan yang kotor dan boleh menimbulkan kemudaratan awam manakala 1 kompaun Seksyen 46 (1)d Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 iaitu kesalahan meletak barangan perniagaan tempat awam. Operasi ini akan diperluaskan lagi ke kawasan industri yang lain. Kesemua pemilik premis perniagaan dan juga kediaman adalah dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi perundangan yang ada bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.

opskwlnkacauganggupremis

opskwlnkacauganggupremis1

opskwlnkacauganggupremis2

opskwlnkacauganggupremis3

opskwlnkacauganggupremis4

opskwlnkacauganggupremis5

opskwlnkacauganggupremis6

opskwlnkacauganggupremis7

opskwlnkacauganggupremis8

opskwlnkacauganggupremis9

opskwlnkacauganggupremis10

opskwlnkacauganggupremis11

opskwlnkacauganggupremis12

opskwlnkacauganggupremis13

opskwlnkacauganggupremis14

error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan