Telah berlangsung sesi Penilaian Lapangan Anugerah AIGA 2023 di Majlis Bandaraya Kuantan yang mana penyertaan pertandingan ini adalah merupakan kali ketiga oleh MBK. Penilaian ini telah berlangsung bertujuan sebagai pengesahan pelaksanaan inisiatif-inisiatif, program, aktiviti-aktiviti berkaitan Integriti, Governans dan Antirasuah dalam operasi organisasi. Ia juga berlandaskan objektif :-
  1. Menilai penzahiran komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti, tadbir urus dan antirasuah dalam organisasi;
  2. Menyemak dan menilai skop, proses dan aktiviti serta pematuhan undang-undang dan peraturan terhadap integriti, tadbir urus dan antirasuah; dan
  3. Menilai pembudayaan dan pengamalan keselamatan dan kesihatan pekerjaa (OSH) berintegriti terbaik.
Panel penilai terdiri daripada Encik Abdul Rahman bin Abdullah iaitu Ketua Konsultan Seksyen Penilaian Instrumen Integriti, Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Encik Muhamad ‘Ariff bin Mohd Yusof, Juruteknik Kanan, National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Sepanjang sesi penilaian ini telah dipengerusikan oleh Datuk Bandar Kuantan, YH. Dato’ Razihan bin Adzharuddin serta dihadiri oleh keseluruhan pihak pengurusan Majlis dalam memberikan komitmen yang sepenuhnya sepanjang sesi penilaian ini.
Bagi Majlis Bandaraya Kuantan, penganjuran anugerah ini adalah satu yang sangat baik dan penyertaan dalam pertandingan ini juga telah menjadi satu kemestian dan KPI bagi Majlis Bandaraya Kuantan khususnya Seksyen Integriti. ini adalah kerana ia merupakan satu anugerah yang bukan sahaja memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada organisasi yang menzahirkan komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti, tadbir urus terbaik serta inisiatif antirasuah namun ia juga menjadi pemangkin kepada organisasi untuk sentiasa berusaha memastikan pembudayaan, mempertingkatkan amalan-amalan integriti, memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan serta berada di tahap tertinggi.
error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan