Pengukuran Kualiti Air anak Sungai Pusat Rekreasi Balok secara in-site oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang bersama Datuk Bandar Kuantan. Pengukuran terhadap parameter pH, Dissolved Oksigen (DO), Kekeruhan, Suhu dan Conductivity dibuat mengunakan peralatan Multi Parameter Probe YSI.Secara amnya kualiti air anak sungai tersebut berada dalam keadaan baik. Inisiatif bersama JAS ini adalah bersempena dengan Gotong Royong Clean Up Lovely Beach termasuk aktiviti penanaman pokok rhu yg melibatkan pelbagai agensi kerajaan, swasta dan NGO.
error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan