sggalingbersih3
Sungai Galing Semakin Bersih, Jadi Habitat Ikan Talapia!
Hasil dari inisiatif berterusan MBK memacu usaha bersama agensi seperti JPS , SWCorp, Badan Bukan Kerajaan dan Komuniti melalui pelbagai program pembersihan dan penguatkuasaan untuk memulihkan Sungai Galing yang sebelum ini terkesan akibat pencemaran dari buangan sisa industri dan domestik, Sungai Galing kini semakin bersih dan menggamit habitat akuatik. Disamping itu, penaiktarafan infrastruktur, pengindahan dan penyediaan trek jogging oleh Jabatan Pengairan dan Saliran menambahkan lagi keceriaan kawasan ini sehingga mampu menjadi satu taman rekreasi untuk warga Kuantan beriadah dan berehat.
Pakar Sains Marin (UIA), Dr. Ahmad Azfar bin Mohamed mengesahkan kewujudan ikan tilapia di dalam Sungai Galing membuktikan sungai tersebut berada didalam fasa pemulihan. Beliau juga menyatakan Ikan merupakan “bio-infocator” penting dalam persekitaran aquatik, setiap spesis ikan mempunyai ketahanan berbeza terhadap kualiti air dan sangat peka terhadap perubahan persekitaran dari segi fizikal dan juga keadaan air di habitat hidupan akuatik tersebut.
Ikan tilapia merupakan ikan yang lasak dan mampu bertahan dengan keadaan air beroksigen rendah. Ikan tilapia sering digunakan sebagai “bio-indicator” dalam rawatan air kumbahan, kerana ikan tilapia menunjukkan keadaan kualiti air berada dalam zon pemulihan (semakin baik).

sggalingbersih

sggalingbersih1

sggalingbersih2

error: Content is protected !!
ms_MYMalay
Langkau ke kandungan