Jadual Denda
Jumlah Tunggakan Denda Lewat
RM 100.00 ke bawah
RM 101.00 – RM 200.00
RM 201.00 – RM 300.00
RM 301.00 – RM 400.00
RM 401.00 ke atas
RM 2.00
RM 3.50
RM 5.00
RM 6.50
2 % drp jumlah tunggakan
 • Jika masih gagal, waran tahanan (Warrant of Attachment) akan dikeluarkan kepada anda. Waran ini membolehkan Pegawai MBK yang diberi kuasa :-
  • merampas (mensita) harta alih yang ada didalam bangunan.
  • menutup bangunan daripada menjalankan operasinya (seksyen 148).
  • melelong bangunan/tanah melalui pendaftar Mahkamah Tinggi (seksyen 151).
  • Bayaran waran tahanan sebanyak 10% juga dikenakan.
 • Menahan proses kelulusan dan perkhidmatan MBK bagi pegangan yang mempunyai tunggakan seperti berikut :-
  • kelulusan lesen perniagaan di pegangan tersebut.
  • kelulusan pelan susunatur
  • kelulusan pelan bangunan
  • kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan
  • Menuntut tunggakan melalui peguam MBK juga mengambil tindakan melalui peguam untuk memungut cukai taksiran am. Segala kos guaman akan dituntut oleh peguam kepada pemilik harta.
Pengedaran Bil/Notis Cukai Taksiran Am
 • Bil Cukai Taksiran Am diserahkan/diposkan pada
  • Januari – 1/2 tahun pertama
  • Julai – 1/2 tahun kedua
 • Notis (Borang E) diserahkan/diposkan pada
  • Mac – 1/2 tahun pertama
  • September – 1/2 tahun kedua
 • Jika anda tidak menerima bil/notis sila datang sendiri ke Kaunter Cukai Taksiran, Bahagian Cukai Taksiran, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Bandaraya Kuantan dengan membawa :-
  • Bil/Notis lama atau
  • No. Akaun (jika ada) atau
  • No. lot/rumah dan kedudukan harta

halaman: 1 2 3 4