Kemudahan-Kemudahan Bayaran Yang Disediakan

MBK menyediakan pelbagai kemudahan bayaran Cukai Taksiran Am seperti berikut:-

 • Bayaran Ansur Bulanan
  Kemudahan terbuka kepada pemilik/pemunya bagi menjelaskan tunggakan cukai taksiran secara beransur-ansur dalam tempoh tahun tersebut. Jadual bayaran ansur akan dikeluarkan kepada pemohon yang layak.
  • 1/2 tahun pertama – 15hb. Dis – 15hb. Jan
  • 1/2 tahun kedua – 15hb. Jun – 15hb. Julai
 • Bayaran Melalui Arahan Bayaran Bulanan Cukai Taksiran Am
  • Perumahan awam kos rendah atau
  • Kakitangan/pesara Jabatan Kerajaan/Agensi Kerajaan
 • Bayaran Melalui Pos
  • Bayaran menggunakan cek berpalang, kiriman wang pos, bank draft kepada Majlis Bandaraya Kuantan dengan menyertakan bil atau mencatat nombor akaun cukai taksiran am dibelakang cek/M.O/P.O.
 • Bayaran Melalui Kad Kredit
  • Bayaran melalui Kad Kredit diterima di Kaunter Bayaran, Majlis Bandaraya Kuantan, Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan.
 • Bayaran Melalui Sewa Bulanan
  • Penyewa pegangan boleh membayar sewa bulanan kepada MBK bagi tujuan menjelaskan tunggakan cukai taksiran am sehingga selesai atau tamat tempoh penyewaan sekiranya pemilik gagal menjelaskan bayaran tersebut.
 • Bayaran Melalui Talian Telefon
  • Bayaran melalui panggilan telefon ke Maybank Kawanku Phone Banking bagi pemegang akaun Maybank dan Maybank Finance atau Telefon ke MBF Cards (Call & Pay, Wap & Pay)
 • Bayaran Melalui Internet ‘Pay Online’
 • Bayaran juga boleh dilakukan menggunakan e-bayar MBK dengan melayari :- https://ebayar.mbk.gov.my

halaman: 1 2 3 4