Q : Jika saya ada membeli rumah daripada Pemaju / Orang Persendirian atau telah melantik Peguam untuk mengendalikan urusan jual beli rumah, apa yang saya perlu buat?

A : PERINGATAN UNTUK MENGISI BORANG I BAGI PINDAH MILIK PEGANGAN

Setiap penjual atau pembeli pegangan harus memastikan nama pemilik pegangan semasa adalah berdaftar dengan Majlis dan pemilik pegangan adalah diwajibkan untuk menghantar Borang Pindahmilik ( Borang I ) dalam tempoh 3 bulan selepas pindah milik pegangan dilaksanakan sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sehubungan itu, setiap pemilik pegangan hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan perkara ini dilaksanakan.

Q : Di mana saya boleh membuat urusan untuk tukar hakmilik atau hantar Borang I ini?

A : Mana-mana pemilik pegangan yang ingin membuat semakan hakmilik dengan Majlis boleh berbuat demikian di Bahagian Penilaian, Majlis Bandaraya Kuantan dan jika hakmilik pegangan masih belum dikemaskini, pemilik pegangan boleh berbuat demikian dengan menghantar Borang I bersama-sama dengan bayaran proses sebanyak RM50.00.

Q : Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Majlis jika saya tidak menghantar Borang pindah milik ( Borang I ) ?

A : Pihak Majlis akan mengambil tindakan pendakwaan di Mahkamah atas kegagalan mana-mana pemilik pegangan melaksanakan tanggungjawab ini. Kegagalan menghantar Borang I akan membolehkan anda dihukum di bawah Seksyen 160(5) Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakn tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya.

Sehubungan itu semua Warga Bandaraya dinasihatkan untuk mengambil tindakan sewajarnya termasuklah membuat semakan serahan Borang I oleh pihak pemaju, pemilik atau pihak peguam yang mengendalikan pindah milik.