Pelesenan

Q : Bagaimanakah Proses Kelulusan Lesen Permohonan Baru Diluluskan?
A : Antara prosesnya ialah :-

 1. Permohonan diterima melalui borang berharga RM 1.00 yang boleh didapati di kaunter bayaran, MBK.
 2. Borang yang lengkap diisi dikemukakan di Kaunter Bahagian Pelesenan dengan bayaran proses RM 10.00.
 3. Borang permohonan didaftarkan ke dalam sistem komputer. Pemeriksaan kepada premis terlibat dijalankan oleh Inspektor Kesihatan sebelum di bawa ke mesyuarat Pre-Council dan mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Lesen Premis atau Iklan pada hari Jumaat dan Sabtu.
 4. Senarai permohonan lesen di hantar kepada Jabatan Bomba, Jabatan Bangunan, Perancang dan Penilaian untuk tujuan pemeriksaan dari aspek kehendak peraturan masing-masing.
 5. Keputusan permohonan lesen boleh diketahui dalam tempoh 10 hari selaras dengan Piagam Pelanggan Bahagian Pelesenan.
 6. Bagi permohonan yang telah diluluskan akan dipanggil untuk diberi taklimat dan diserah lesen pada hari Jumaat minggu berikutnya untuk pemohon menjelaskan bayaran lesen. Kadar bayaran lesen bergantung kepada jenis perniagaan.
 7. Bagi permohonan yang belum mematuhi syarat permohonan akan disimpan dalam perhatian selama 14 hari. Surat untuk pematuahan syarat akan dikeluarkan untuk dipatuhi oleh pemohon.
 8. Permohonan yang gagal mendapat kelulusan akan dikeluarkan surat dan bagi yang telah menjalankan perniagaan diminta memberhentikan perniagaan.
 9. Lesen perniagaan akan tamat tempoh sehingga 31 Disember setiap tahun dan pemilik lesen diminta memperbaharuinya.

Q : Apakah Senarai Maklumat Yang Diperlukan Bagi Permohonan Lesen Baru?
A : Antara senarainya ialah :-

 1. Borang Komposit
 2. Salinan Memorandum dan Perkara Persatuan bagi Syarikat (Memorandum and Articles Of Association) dan Borang 49 (Return Giving Particulars In Register Of Directors, Managers And Secretaries And Changes of Particulars) mengikut Akta Pendaftaran Syarikat 1965, atau Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) dan Borang D (Pengakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1956.
 3. Salinan surat perjanjian penyewaan atau sebarang dokumen yang bersangkutan dengan penyewaan tanah dan bangunan.
 4. Salinan geran tanah atau lesen menduduki sementara (T.O.L)
 5. Salinan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan yang disahkan (CFO), jika bangunan baru.
 6. Salinan permit bangunan yang diluluskan oleh Majlis Bandaraya Kuantan (MBK), jika bangunan sementara.
 7. Empat (4) salinan pelan lokasi premis perniagaan.
 8. 1 salinan kad pengenalan or pasport.
 9. Gambar premis perniagaan berukuran 3R – gambar di bahagian luar premis perniagaan-.
 10. Sampul surat berukuran 9 x 4 beralamat sendiri dan bersetem 30 sen.
 11. 1 salinan visual or contoh iklan yang akan dipamerkan.
 12. Pelan perletakan lokasi iklan.
 13. Bayaran proses RM 10.00