Info Jabatan / Bahagian MBK
 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Bahagian Pentadbiran dan Latihan
 •  Unit Integriti

Jabatan Pengurusan Maklumat

 • Bahagian Teknologi Maklumat
 • Bahagian Letak Kereta

Jabatan Perbendaharaan

 • Bahagian Belanjawan dan Perolehan
 • Bahagian Kewangan dan Akaun
 • Bahagian Cukai Taksiran
 • Revenue Recovery Unit

Jabatan Kejuruteraan

 • Bahagian Projek dan Kerja Awam
 • Bahagian Penyelenggaraan
 • Bahagian Mekanikal dan Pengangkutan
 • Bahagian Infrastruktur dan Jalan

Jabatan Perancangan Pembangunan

 • Bahagian Kawalan Pembangunan
 • Bahagian Pembangunan Lestari

Pejabat Pelaburan dan Bandar Lestari

 • Unit Pelaburan
 • Unit Bandar Lestari

Pejabat Wilayah Lestari Jaya

 • Pejabat Pengurusan Gebeng

Jabatan Seni Bina

 • Bahagian Kawalan Bangunan
 • Bahagian Pengurusan Bangunan dan Rekabentuk

Jabatan Pembangunan Masyarakat

 • Bahagian Pelancongan dan Penswastaan
 • Bahagian Komuniti dan Sukan

Jabatan Penilaian Harta

 • Bahagian Penilaian
 • Bahagian Pengurusan Harta
 • Bahagian Pesuruhjaya Bangunan

Jabatan Landskap

 • Bahagian Pembangunan Landskap
 • Bahagian Penyelenggaraan Landskap

Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan

 • Bahagian Penguatkuasaan
 • Bahagian Kawalan Keselamatan

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

 • Bahagian Kesihatan Persekitaran
 • Bahagian Perkhidmatan Awam

Jabatan Pembangunan Perniagaan dan Pelesenan

 • Bahagian Pelesenan
 • Bahagian Penjaja

Seksyen Undang-Undang

Seksyen Pusat Setempat (OSC)

Seksyen Perhubungan Awam dan Korporat

Seksyen Audit Dalam