MISI

Melahirkan warga bandaraya yang patuh dan prihatin kepada undang-undang.

VISI

Ke arah kelestarian undang-undang kepada semua.

OBJEKTIF

Bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang selaras dengan peruntukan perundangan bidang kuasa Majlis.

FUNGSI JABATAN :-

  • Penguatkuasaan Undang-Undang di bawah peruntukan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunapakai
  • Tindakan penguatkuasaan ke atas orang awam di bawah peruntukan Akta dan Undang-Undang Kecil yang digunapakai
  • Memastikan setiap premis perusahaan,penjaja dan tred mematuhi syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan
  • Urusan mengalih, meroboh, dan menyita apa jua halangan dan kacauganggu
  • Memastikan keadaan persekitaran Bandar bersih dan teratur dengan menjalankan pemeriksaan dan rondaan berkala
  • Membanteras peniaga yang berniaga tanpa kebenaran Majlis
  • Bekerjasama dalam operasi bersepadu bersama jabatan dan agensi luar
  • Penyediaan kertas siasatan bagi tindakan mahkamah
  • Penyiasatan dan penguatkuasaan ke atas aduan yang diterima
  • Urusan tuntutan kompaun yang tidak berbayar