Latar Belakang Seksyen

Seksyen Undang-Undang merupakan salah sebuah Seksyen yang diwujudkan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Kuantan dan bertanggungjawab menasihati Majlis dan Jabatan dalaman berkaitan hal perundangan serta menjalankan pendakwaan bagi kes-kes saman Majlis disamping berperanan dalam memastikan keberkesanan tindakan penguatkuasaan melalui pengubahsuaian Undang-Undang Kecil.

Objektif Seksyen

 1. Mewujudkan golongan masyarakat yang benar-benar mengetahui, memahami, mematuhi dan menghargai Undang-Undang Majlis.
 2. Memberi nasihat kepada Majlis dalam memastikan keputusan yang diambil berlandaskan Undang-Undang yang digunapakai.
 3. Memastikan kepentingan Majlis sentiasa dilindungi dalam setiap transaksi perjanjian dengan pihak kedua.
 4. Menyediakan bahan-bahan bacaan dan rujukan Undang-Undang yang mencukupi untuk kegunaan Majlis.
 5. Memastikan semua tindakan Majlis tidak ‘ultre vires’ dengan sebarang Undang-Undang.
 6. Memastikan Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Majlis sentiasa disemak dan diperbaharui melalui penggubalan bagi memenuhi keperluan semasa.

Fungsi Seksyen

 1. Menguatkuasakan undang-undang melalui tindakan pendakwaan di mahkamah terhadap semua kesalahan di bawah Undang-Undang yang dikuatkuasa oleh Majlis.
 2. Memberi nasihat perundangan kepada Majlis.
 3. Menyedia dan menyemak dokumen perjanjian bagi transaksi Majlis dengan pihak kedua.
 4. Menggubal dan meminda Undang-Undang Kecil, peraturan, perintah dan kaedah.
 5. Menyediakan secukupnya bahan-bahan rujukan Undang-Undang dan peraturan untuk kegunaan Majlis.
 6. Menyelaras tindakan dalam kes tuntutan sibil.

Aktiviti-Aktiviti Utama Yang Dilaksanakan

 1. Penyediaan perjanjian dan semakan dokumen perjanjian / penyewaan.
 2. Semakan, pindaan, penggubalan dan pewartaan Undang-Undang.
 3. Semakan ke atas kertas siasatan (IP).
 4. Penyediaan kad kuasa kakitangan MBK.
 5. Menyelaras tindakan dengan pihak peguam dalam tuntutan sibil di Mahkamah.
 6. Menjalankan prosiding pendakwaan di Mahkamah.
 7. Pelaksanaan operasi waran tangkap bersama pihak Polis Diraja Malaysia.
 8. Memberi pandangan perundangan kepada Jabatan dalaman Majlis.
 9. Menyemak tindakan penguatkuasaan yang diambil bagi memastikan ianya tidak “ultre vires” kepada undang-undang.