Kadar Bayaran

  1. Borang Kiraan Bayaran Infrastruktur (INF:C)
  2. Borang Kiraan Bayaran Fee (INF:2)
  3. Borang Bayaran Proses Pelan (Permohonan Pelan Baru)
  4. Kadar Bayaran Permohonan Pelan Nama Taman
  5. Kadar Fi Baru Untuk Permohonan Kebenaran Merancang (KM:1)
  6. Borang Bayaran Proses Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

 4,455 total views