Soalan Lazim: Halaman 2 dari 3

Serahan Borang I

Q : Apakah Borang I?
A : Borang I merupakan notis yang perlu diserahkan kepada pihak PBT di bawah Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976 bagi memaklumkan pindahmilik pegangan yang telah dibuat.

Q : Siapa yg perlu menyerahkan Borang I?
A : Borang I perlu diserahkan kepada pihak PBT oleh pembeli/ penjual pegangan atau pemindah/ penerima hakmilik pegangan.

Q : Bilakah Borang I perlu diserahkan?
A : Seksyen 160 Akta Kerajaan Tempatan 1976 memperuntukkan Borang I diserahkan kepada PBT dalam tempoh 3 bulan dari pindahmilik dibuat.

Q : Apakah kesan tidak menyerahkan Borang I?
A : Implikasi kegagalan menyerahkan Borang I adalah seperti berikut:

  1. Liabiliti membayar cukai taksiran akan terus terletak pada pemilik pemegang terdahulu (walaupun pendaftaran pindahmilik telah dilaksanakan di bawah Kanun Tanah Negara 1965). Oleh itu tuntutan bg sebarang tunggakan selepas pindahmilik akan dibuat ke atas pemilik terdahulu.
  2. Tindakan pendakwaan di Mahkamah akan diambil terhadap pembeli/penjual atau pemindahmilik / penerima pindahmilik.
  3. Sabit kesalahan boleh dihukum denda RM 2000 atau penjara tidak lebih 6 bulan, atau kedua-duanya.

Justeru, orang ramai dinasihatkan untuk mengambil serius akan tanggungjawab ini dan memastikan sebarang pindahmilik pegangan yang dibuat perlu dimaklumkan kepada pihak Majlis melalui Borang I dalam tempoh yang ditetapkan.

Orang ramai juga digesa membuat semakan kepada pihak pemaju atau peguam yang mengendalikan transaksi pindahmilik bagi memastikan tindakan ini telah diambil memandangkan ianya merupakan antara perkhidmatan yang dicaj kepada pelanggan.

#jadicakna
#elakdiambiltindakan

 7,109 total views

Pages: 1 2 3