POLISI PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan tadbir urus, Majlis Bandaraya Kuantan (MBK) telah mewujudkan Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat (Whistleblower)  bagi memudahkan warga MBK serta orang awam melaporkan perlanggaran tatakelakuan atau integriti seperti penipuan, rasuah, penyelewengan kewangan yang serius dan salah guna kuasa seseorang yang dilantik dalam MBK dengan lebih berkesan. 

POLISI PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT​

e-ADUAN

Aduan Integriti (Whistleblowing)

e-MEL RASMI INTEGRITI

integriti@mbk.gov.my

HOTLINE WHISTLEBLOWING

09 – 5121 555 / 666
Samb : 7630

HADIR SENDIRI BERJUMPA

ENCIK ABDUL LATIF BIN RAMLEY
(KETUA BAHAGIAN INTEGRITI)
ARAS 6

QR CODE ADUAN INTEGRITI

Integritiqrform

SURAT

ENCIK ABDUL LATIF BIN RAMLEY
(KETUA BAHAGIAN INTEGRITI)
Kuantan City Council
Jalan Tanah Putih,
25100 Kuantan, Pahang Darul Makmur

Maklumat Yang Diperlukan

Untuk membolehkan siasatan dilakukan dengan cekap dan berkesan, maklumat yang perlu disertakan adalah:-

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Nama pengadu, nombor telefon, alamat surat menyurat dan e-mel.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Nama, nombor telefon, dan alamat surat menyurat mana-mana pihak yang disebut di dalam aduan.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Butiran khusus mengenai bagaimana, mengapa dan bila perkara yang diadukan itu berlaku.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Bukti atau maklumat saksi yang boleh membantu siasatan.

IDENTITI PENGADU DILINDUNGI

Mana-mana individu yang mahu melaporkan salah laku rasuah dan pelanggaran integriti akan dilindungi oleh Polisi Perlindungan Permberi Maklumat (Whistleblowing). Di bawah prosedur ini, laporan boleh dibuat terhadap mana-mana individu yang mempunyai kaitan dengan MBK, sekiranya disyaki melakukan salah laku rasuah dan pelanggaran integriti. Sebarang kes salah laku atau pelanggaran integriti yang dilaporkan akan disiasat menurut prosedur dan undang-undang yang berkaitan

errors: Content is protected!!
en_USEnglish
Skip to content