Jabatan Senibina

Permohonan Bangunan Baru

 1. PDF Borang Komposit Pemohonan Pelan Bangunan PBK 1
 2. PDF Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Bangunan Baru B:(PB)6 – Sedang Dikemaskini!

Permohonan Bangunan Kediaman Di Bawah 4 Unit

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. PDF Ulasan Semakan Teknikal Pelan Bangunan B:(PBS / PBB) 1 – Sedang Dikemaskini!

Permohonan Pelan Tambahan (PT)

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. PDF Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7
 3. PDF Senarai Semak Teknikal (PT 02)

Permohonan Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (PPMP)

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. PDF Senarai Semak Teknikal PPMP
 3. PDF Notis Mula / Siap Kerja Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (B:PPMP 6)

Permohonan Kelulusan Bangunan Sementara (BS)

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. PDF Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7

Permohonan Pembinaan Tanpa Kelulusan

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1

Kelulusan Serta Merta Bagi Rumah Kediaman (KSM)

 1. PDF Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. PDF Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Serta Merta Pindaan Bagi Kediaman (KSM)
 3. PDF Kelulusan Serta Merta B:(KSM) 4
 4. PDF Syarat-syarat Kelulusan (Kelulusan Pelan Pindaan dan Tambahan Bagi Rumah Kediaman)

Permohonan Pelan Lakar (PL)

 1. PDF Permohonan Kelulusan Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 1
 2. PDF Kelulusan Pelan Lakar B: (PL) 2
 3. PDF Permohonan Pengecualian Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 3 – Sedang Dikemaskini!

Permohonan Taska

 1. PDF Permohonan Sokongan Bagi Permohonan Lesen Tadika / Taska / Pusat Jagaan Kanak-Kanak / Orang Tua (B:TT)

Permohonan Pindaan Sebelum CCC

 1. PDF Senarai Semak Permohonan Pelan Tambahan / Pindaan Sebelum CCC (B:CCC 3A)

Lain-Lain Maklumat

 1. PDF Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar Yang Telah Diluluskan Untuk Mengemukakan Pelan Kepada Mahkis Bandaraya Kuantan
 2. PDF Lembaga Jurutera Malaysia (Senarai Jurutera Perunding Untuk Mengemukakan Pelan Di Dalam Kawasan Majlis Bandaray Kuantan)
 3. PDF Senarai Arkitek
 4. PDF Senarai Semak Permohonan Pelan – Sedang Dikemaskini!