Jenis-Jenis Prosedur / Pekeliling

Terkini! Pemakluman Semakan Draf Pelan Pra-Hitungan Oleh Perunding Sebelum Mengemukakan Pelan Pra-Hitungan Untuk Kelulusan

 1. Pemakluman Semakan Draf Pelan Pra-Hitungan Oleh Perunding Sebelum Mengemukakan Pelan Pra-Hitungan Untuk Kelulusan

Pekeliling Jabatan Perancangan Pembangunan Bil. 4/2022 – Penambahbaikan Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) Di Majlis Bandaraya Kuantan (Kali Ke-2)

 1. Pekeliling Jabatan Perancangan Pembangunan Bil. 4/2022 – Penambahbaikan Permohonan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) Di Majlis Bandaraya Kuantan (Kali Ke-2)

Pekeliling Jabatan Perancangan Pembangunan Bil. 3/2022 – Garis Panduan Keluasan Lot Minimum Bagi Rumah Teres Kos Sederhana

 1. Pekeliling Jabatan Perancangan Pembangunan Bil. 3/2022 – Garis Panduan Keluasan Lot Minimum Bagi Rumah Teres Kos Sederhana

Pelaksanaan Modul Proses 4 (Pemeriksaan Interim) Secara Online Melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online Di Majlis Bandaraya Kuantan

 1. Pelaksanaan Modul Proses 4 (Pemeriksaan Interim) Secara Online Melalui Sistem OSC 3.0 Plus Online Di Majlis Bandaraya Kuantan

Pelaksanaan Prosedur Permohonan Pemajuan Menara Atau Struktur Komunikasi Di Majlis Bandaraya Kuantan

 1. Pelaksanaan Prosedur Permohonan Pemajuan Menara Atau Struktur Komunikasi Di Majlis Bandaraya Kuantan

Pengemukaan Dokumen / Pelan Kelulusan ‘Soft Copy’ Dalam Format GIS (Geography Information System)

 1. Pengemukaan Dokumen / Pelan Kelulusan ‘Soft Copy’ Dalam Format GIS (Geography Information System)

Penambahbaikan Garis Panduan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad Perubahan Material

 1. Penambahbaikan Garis Panduan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad Perubahan Material

Pemakluman Pemakaian Sistem e-SR

 1. Pemakluman Pemakaian Sistem e-SR Bagi Proses Permohonan Cadangan Pemajuan

Prosedur Pengemukaan Pelan Landskap

 1. Prosedur Pengemukaan Permohonan Pelan Landskap
 2. Prosedur Menetapkan Bayaran Memproses Permohonan Pelan Landskap
 3. Borang Bayaran Proses Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

Prosedur Permohonan Permit Sementara Bangunan

 1. Prosedur Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina
 2. Prosedur Operasi Standard (SOP) Rumah Pekerja

Prosedur Pengemukaan Permohonan Baru dan Fi Baru

 1. Pengemukaan Permohonan Baru dan Fi Baru

Prosedur Permohonan Pembangunan Semasa PKP

 1. Prosedur Permohonan Pembangunan Semasa PKP
 2. Tatacara Prosedur Permohonan Pembangunan Semasa Tempoh PKP / PKPD di OSC Majlis Bandaraya Kuantan 24 Mei 2021 – 7 Jun 2021 (Tertakluk Kepada Arahan Semasa)
 3. Pemakluman Perlanjutan Tempoh 14 Hari Bagi Pengemukaan Pelan Cadangan Pemajuan Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Bagi Daerah Kuantan – Penutupan Penuh
 4. Prosedur Operasi Standard (SOP) Pusat Setempat (OSC) PBT Bagi Menjalankan Operasi Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Ketiga (PKP 3.0) dan Pasca PKP 3.0
 5. Soalan Lazim (FAQs) Prosedur Operasi Standard (SOP) Pusat Setempat (OSC) PBT Bagi Menjalankan Operasi Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Ketiga (PKP 3.0) dan Pasca PKP 3.0
 6. Prosedur Operasi Standard (SOP) Pusat Setempat (OSC) PBT Bagi Menjalankan Operasi Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Ketiga (PKP 3.0) Dan Pasca PKP 3.0. ( Permohonan Pemeriksaan CCC)

Pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

 1. Arahan Penggunaan Pengaturan Kendiri (Self Regulated) Permohonan Cadangan Pemajuan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Pahang Darul Makmur