Jenis-Jenis Prosedur / Pekeliling

Prosedur Pengemukaan Pelan Landskap

  1. Prosedur Pengemukaan Permohonan Pelan Landskap
  2. Prosedur Menetapkan Bayaran Memproses Permohonan Pelan Landskap
  3. Borang Bayaran Proses Permohonan Kelulusan Pelan Landskap

Permohonan Permit Sementara Bangunan

  1. Prosedur Permohonan Permit Sementara Bangunan Bagi Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina
  2. Prosedur Operasi Standard (SOP) Rumah Pekerja

Pengemukaan Permohonan Baru dan Fi Baru

  1. Pengemukaan Permohonan Baru dan Fi Baru

Prosedur Permohonan Pembangunan Semasa PKP

  1. Prosedur Permohonan Pembangunan Semasa PKP

 

 632 total views