Permohonan Bangunan Baru

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Pemohonan Pelan Bangunan PBK 1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Bangunan Baru B:(PB)6
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Bangunan Kediaman Di Bawah 4 Unit

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Ulasan Semakan Teknikal Pelan Bangunan B:(PBS / PBB) 1
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Tambahan (PT)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7
 3. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal (PT 02)
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (PPMP)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal PPMP
 3. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (B:PPMP 6)
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Kelulusan Bangunan Sementara (BS)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pembinaan Tanpa Kelulusan (PTK)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Kelulusan Serta Merta Bagi Rumah Kediaman (KSM)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Serta Merta Pindaan Bagi Kediaman (KSM)
 3. Jabatan Senibina Kelulusan Serta Merta B:(KSM) 4
 4. Jabatan Senibina Syarat-Syarat Kelulusan (Kelulusan Pelan Pindaan dan Tambahan Bagi Rumah Kediaman)
 5. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Lakar (PL)

 1. Jabatan Senibina Permohonan Kelulusan Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 1
 2. Jabatan Senibina Dokumen Dan Syarat-Syarat Kelulusan Pelan Lakar
 3. Jabatan Senibina Permohonan Pengecualian Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 3
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Taska

 1. Jabatan Senibina Permohonan Sokongan Bagi Permohonan Lesen Tadika / Taska / Pusat Jagaan Kanak-Kanak / Orang Tua (B:TT)
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pindaan Sebelum CCC

 1. Jabatan Senibina Senarai Semak Permohonan Pelan Tambahan / Pindaan Sebelum CCC (B:CCC 3A)
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Papan Iklan

 1. Jabatan Senibina Borang Mengemukakan Pelan Struktur Papan Iklan B:(PMT) PI
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Struktur Papan Iklan B:(PMT) 7
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Sokonan Penginapan / Asrama Pekerja

 1. Jabatan Senibina Borang Permohonan Sokongan Penginapan / Asrama Pekerja
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Permit Bangunan Sementara (Pelan Lakar Terhad)

 1. Jabatan Senibina Borang Permohonan Pelan Lakar Terhad
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Lain-Lain Maklumat

 1. Jabatan Senibina Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar Yang Telah Diluluskan Untuk Mengemukakan Pelan Kepada Majlis Bandaraya Kuantan
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean
 3. Jabatan Senibina Soalan Lazim Berkaitan Bahagian Bangunan
 4. Jabatan Senibina Borang Permohonan Memeriksa / Menyalin dan Endorsement Dokumen