Garis Panduan

 1. Jabatan Senibina Penambahbaikan Garis Panduan Bagi Cadangan Tambahan Dan Pindaan Balkoni Bagi Rumah Kediaman Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Kuantan (MBK)

Permohonan Bangunan Baru

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Pemohonan Pelan Bangunan PBK 1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Bangunan Baru B:(PB)6
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Bangunan Kediaman Di Bawah 4 Unit

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Ulasan Semakan Teknikal Pelan Bangunan B:(PBS / PBB) 1
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Tambahan (PT)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7
 3. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal (PT 02)
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (PPMP)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal PPMP
 3. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Pindaan Mudah Perniagaan (B:PPMP 6)
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Kelulusan Bangunan Sementara (BS)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Pelan Tambahan / Pindaan B:(PT) 7
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pembinaan Tanpa Kelulusan (PTK)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Kelulusan Serta Merta Bagi Rumah Kediaman (KSM)

 1. Jabatan Senibina Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan PBK:1
 2. Jabatan Senibina Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Serta Merta Pindaan Bagi Kediaman (KSM)
 3. Jabatan Senibina Kelulusan Serta Merta B:(KSM) 4
 4. Jabatan Senibina Syarat-Syarat Kelulusan (Kelulusan Pelan Pindaan dan Tambahan Bagi Rumah Kediaman)
 5. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pelan Lakar (PL)

 1. Jabatan Senibina Permohonan Kelulusan Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 1
 2. Jabatan Senibina Dokumen Dan Syarat-Syarat Kelulusan Pelan Lakar (Terkini)
 3. Jabatan Senibina Permohonan Pengecualian Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagaan B: (PL) 3
 4. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Taska

 1. Jabatan Senibina Permohonan Sokongan Bagi Permohonan Lesen Tadika / Taska / Pusat Jagaan Kanak-Kanak / Orang Tua (B:TT)
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Pindaan Sebelum CCC

 1. Jabatan Senibina Senarai Semak Permohonan Pelan Tambahan / Pindaan Sebelum CCC (B:CCC 3A)
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Papan Iklan

 1. Jabatan Senibina Borang Mengemukakan Pelan Struktur Papan Iklan B:(PMT) PI
 2. Jabatan Senibina Notis Mula / Siap Kerja Struktur Papan Iklan B:(PMT) 7
 3. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Sokonan Penginapan / Asrama Pekerja

 1. Jabatan Senibina Borang Permohonan Sokongan Penginapan / Asrama Pekerja
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Permit Bangunan Sementara (Pelan Lakar Terhad)

 1. Jabatan Senibina Borang Permohonan Pelan Lakar Terhad
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean

Permohonan Lanjut Tempoh Pelan Kelulusan Bangunan

 1. Jabatan Senibina Borang Permohonan Lanjut Tempoh Pelan Kelulusan Bangunan B:(PLT)1

Lain-Lain Maklumat

 1. Jabatan Senibina Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar Yang Telah Diluluskan Untuk Mengemukakan Pelan Kepada Majlis Bandaraya Kuantan
 2. Jabatan Senibina Borang Semakan i-Clean
 3. Jabatan Senibina Soalan Lazim Berkaitan Bahagian Bangunan
 4. Jabatan Senibina Borang Permohonan Memeriksa / Menyalin dan Endorsement Dokumen