Kebenaran Merancang (KM)

 1. Senarai Semak Permohonan Pelan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Menara Atau Struktur Komunikasi)
 2. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
 3. Borang A – Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (KM:1)
 4. Kadar Fi Kebenaran Merancang

Permohonan Infrastruktur

 1. (JP & KT) – Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan
 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah
 3. Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan
 4. Kemukakan Pelan Infrastruktur (INF : B)
 5. Borang Kiraan Bayaran Infrastruktur (INF : C)
 6. Borang Kiraan Bayaran Fee (INF : 2)

Permohonan Pelan Bangunan Dan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Tapak Bina

 1. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan dan Permit Sementara
 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
 3. Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Tapak Bina
 4. Borang Komposit Pelan Bangunan (PBK : 1)
 5. Senarai Semak Teknikal Bagi Permohonan Pelan Bangunan Baru (B:(PB)6)
 6. Surat Perakuan IWK
 7. Surat Perakuan JPS
 8. Surat Perakuan SKMM

Permohonan Landskap

 1. Senarai Semak Permohonan Landskap
 2. Borang Perkiraan Proses Pelan Landskap

Permohonan Lampu Jalan

 1. Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan

Permohonan Menara Telekomunikasi

 1. Senarai Semak Permohonan Pelan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Menara Atau Struktur Telekomunikasi)
 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan (Menara Atau Struktur Telekomunikasi)
 3. Senarai Semak Permohonan Permit Sementara (Menara Atau Struktur Telekomunikasi)
 4. Borang Komposit Pelan Bangunan (PBK : 1)

Permohonan Notifikasi Mula Kerja Tanah

 1. Senarai Semak Notifikasi Mula Kerja Tanah
 2. Notis Borang B – Jalan Perparitan dan Lampu Jalan
 3. Notis Borang B – Kerja Tanah

Permohonan Notifikasi Mula Kerja Bangunan

 1. Senarai Semak Notifikasi Mula Kerja Bangunan
 2. Borang B – Notis Memulakan Penyambungan Semula Kerja Bangunan

Permohonan Pemeriksaan CCC

 1. Senarai Semak Permohonan Pemeriksaan CCC
 2. Borang Pemeriksaan Akhir 1 dan 2
 3. Borang T4
 4. Slip Pematuhan Syarat CCC

Permohonan Pendepositan CCC

 1. Senarai Semak Pendepositan CCC
 2. Borang G1 – G21 Negeri Pahang
 3. Contoh Pelan Pertapakan Bagi Pendepositan CCC

Taman / Jalan / Bangunan (TJB)

 1. (TJB) – Senarai Semak Permohonan Nama Taman / Jalan / Bangunan

Borang Maklumat i-Clean

 1. Borang Semakan i-Clean