Kebenaran Merancang (KM)

 1. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
 2. Borang A – Permohonan Untuk Kebenaran Merancang (KM:1)
 3. Kadar Fi Kebenaran Merancang

Taman / Jalan / Bangunan (TJB)

 1. (TJB) – Senarai Semak Permohonan Nama Taman / Jalan / Bangunan

Kerja Tanah & Jalan Perparitan

 1. (JP & KT) – Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah & Jalan Perparitan
 2. Borang INF B – Kemukakan Pelan Infrastruktur
 3. Borang INF C- Borang Kiraan Bayaran Infrastruktur
 4. Borang Perkiraan Jaminan Bank Untuk Longkang dan Jalan (B:34 & B:33)
 5. Borang Lanjutan Masa (INF:LM1)
 6. Borang Pindaan Pelan (INF:PP2)
 7. Borang Kiraan Bayaran Fee (INF:2)

Lampu Jalan

 1. (LJ) – Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan

Pelan Bangunan

 1. (PB) – Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
 2. (PS) – Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Sementara
 3. Borang Komposit Permohonan Pelan Bangunan (PBK:1)

Kerja Bangunan

 1. (Borang B – Bangunan) – Senarai Semak Permohonan Notifikasi Mula Kerja Bangunan

Kerja Tanah

 1. (Borang B – Kerja Tanah) – Senarai Semak Permohonan Notifikasi Mula Kerja Tanah

CCC

 1. Senarai Semak Permohonan Pemeriksaan CCC
 2. Borang Pemeriksaan Akhir 1 dan 2
 3. Borang Perakuan Siap Pembinaan (T4)

Pendepositan CCC

 1. Senarai Semak Permohonan Pendepositan CCC (Borang F)

Pelan Landskap

 1. (PL) – Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap

 30,658 total views